“خلاصه ای از سال های فعالیت بهشرق از آغاز تاسیس”

افتتاح شرکت

این شرکت فعالیت خود را از سال 1378 پس از یک دوره تحقیقات میدانی در خصوص ایجاد شبکه توزیع مویرگی مواد غذایی با دفتر و انبار کوچکی در محدوده شرق تهران با 2 نفر نیرو آغاز کرده است.

شروع کار

فعالیت حرفه ای این شرکت با محصولات سه کارخانه ی تولید مواد غذایی معتبر، در محدوده شرق تهران و با حداقل تعداد بازاریاب و موزع آغاز شد.

اعضای شرکت

حسین فقانی جدیدی

رییس هیات مدیره
فهرست